Doğanlar Mobilya Grubu

Sürdürülebilirlik

Kadını Güçlendirme Prensipleri Sözleşmesine İmza Attık

UN Global Compact Kadını Güçlendirme Prensipleri Sözleşmesine İmza Attık

unglobal-women

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren iş dünyası liderleri olarak, kadınlar ve erkekler arasında eşitliğin tesis edilmesi amacıyla: En geniş kapsamlı yetenek havuzunu oluşturmak; Şirketlerimizin rekabet becerisini arttırmak; Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yükümlülüklerimizin gereğini yapabilmek; Şirketlerimiz bünyesinde, çalışanlarımıza, yurttaşlarımıza ve ailelerimize layık gördüğümüz toplumu yansıtan bir davranış modelini oluşturmak; Kadınlar ve erkekler, kız çocukları ve erkek çocukları için fırsatlar sağlayacak ekonomik ve sosyal koşulları teşvik etmek; ve Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için desteklerimizi beyan ediyoruz.