ik-uygulamaları

İK Uygulamaları

İşe Alım

Şirketimizde işe alım sürecinde en önemli kriterlerimiz pozisyonun gerektirdiği öğrenim durumu, teknik bilgi ve beceriler, tecrübe ve yetkinliklerdir. Tüm işlerimizde ve ilişkilerimizde yol gösterici olan “Değerlerimizi” işe alım sürecinin de merkezinde tutmakta, ortak değerlerimize sahip olan, kültürümüze uyum sağlayabilecek adayları tercih etmekteyiz. İşe alım süreci doğrultusunda yürütülen işe alım faaliyetlerinde yeni mezun veya deneyimli adaylarımız için pozisyon gerekliliklerine göre çeşitli değerlendirme araçları kullanılabilmektedir.

Genel olarak kullandığımız değerlendirme araçlarına; Yetkinlik envanterleri, Kişilik envanterleri, Sözel ve sayısal yetenek testleri, İngilizce sınavı örnek olarak verebiliriz.

Değerlendirme süreci sonrasında uygun bulunan adaylarımıza iş teklifi yapılabilir veya ilerde değerlendirmek üzere bilgilerini kayıt altında tutacağımıza ve takip edeceğimize dair bilgi verilir. Başvuru yapmak için ilanlarımızı www.kariyer.net adresinden takip edebilirsiniz.

Eğitim ve Gelişim

Doğanlar Mobilya Grubu’nun strateji, hedef ve öncelikleri ile sektörel durum dikkate alınarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta ve bu doğrultuda çalışanların kişisel / profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim / gelişim imkânları sunulmaktadır.

İşe yeni giren çalışan, ilk günlerinde oryantasyon eğitimine dahil olarak şirket kültürüne ısınmakta, bunu takiben fonksiyonel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen iç ve dış kaynaklı eğitimler ile gelişim süreci desteklenmektedir. Sürecin etkinliği memnuniyet anketleri ile ölçümlenmekte ve gelişimi için aksiyonlar alınmakta ve yol haritaları ilgili tüm fonksiyonlarla koordineli olarak çalışılmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi

Performans yönetim sistemi şirket, marka ve fonksiyonlar için belirlenmiş olan hedefleri baz almakta ve yıl içerisinde tanımlanmış takvimler doğrultusunda planlama, gözden geçirme, değerlendirme ve geri bildirim aktivitelerini kapsamaktadır. Doğanlar Mobilya Grubu’nun strateji, hedef ve öncelikleri doğrultusunda performans yönetim sistemi uygulanmaktadır.

Şirketimizde, öneri sistemiyle çalışanlarımızın önerileri özenle değerlendiriyor ve uygulanabilir önerileri süreçlerimizi iyileştirmek için hayata geçiriyoruz. Süper Fikir adını verdiğimiz öneri sistemimiz ile çalışanlarımız bireysel veya takım halinde önerdikleri fikirlerden, değerlendirme kapsamında puan kazanıyor ve ödüllendiriliyorlar. Çalışanlarımızın ortak ilgi alanlarına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor, kurumsal sosyal sorumluluk amaçlı organizasyonlarımızla bir yandan iş yerindeki dostlukları pekiştirirken diğer yandan çevremize değer katmayı amaçlıyoruz.